ARCHUM architekti – Architektura Urbanismus Meziprostory

Jsme architektonické studio nabízející komplexní služby v oblasti architektury a urbanismu.

Věnujeme se urbanismu, územnímu plánování a architektuře jako komplexní disciplíně rozvíjející
potenciál místa, udržitelné obytné prostředí a kultivovaný veřejný prostor.

Spolupracujeme s městy, obcemi i soukromými investory, kterým záleží na kvalitním obytném
prostředí vysoké architektonické úrovně.

Nabízíme zpracování:

  • individuálních architektonických projektů

  • komplexních projektů stavebních souborů

  • návrhů drobných zásahů do veřejného prostoru

  • návrhů veřejných prostorů a staveb

  • územně analytických podkladů

  • územních a urbanistických studií

  • územních a regulačních plánů obcí a měst

  • odborných analýz a posudků

včetně spolupráce na všech výkonových fázích urbanistických i architektonických projektů (od průzkumů přes studie, kompletní projektové dokumentace, projednání, autorský dozor)

S námi získáte profesionální přístup, špičkovou kvalitu zpracování a široké odborné zázemí, spočívající ve spolupráci s předními specialisty a odborníky.

Atelier ARCHUM architekti tvoří:

 
simon_vojtik_foto.jpg

Ing. arch. Šimon Vojtík, Ph.D.

autorizovaný architekt ČKA 3827, jednatel
* 1979 v Praze

od 2019 Člen komise územního rozvoje MČ Praha 10
od 2018 Člen komise pro rozvoj města Blatné
od 2018 Městský architekt města Blatné
od 2013 ARCHUM architekti s.r.o.

2015 – 2018 Konceptual
2009 – 2010 Místopředseda Akademického Senátu FA ČVUT
2007 – 2013 Architektonický ateliér ATELIER L s.r.o.
2007 – 2010 Ateliér Jana Sedláka, Ústav navrhování III, FA ČVUT, doktorand – asistent
2007 – 2016 Postgraduální studium na FA ČVUT v Praze, obor Urbanismus a územní plánování
2005 – 2007 Architektonický ateliér Z architects s.r.o. (dnes MOBA)  / CCEA – Centrum pro středoevropskou architekturu
1998 – 2005 Fakulta architektury, ČVUT v Praze

index_foto.jpg

Ing. arch. Michal Petr

autorizovaný architekt ČKA 4516, jednatel
petr@archum.cz
*1986 v Klatovech

od 2013 ARCHUM architekti s.r.o.

2012 – 2017 ateliér Jana Sedláka, Ústav navrhování III, FA ČVUT, doktorand – asistent
2012 – 2017 postgraduální studium na FA ČVUT v Praze, obor Urbanismus a územní plánování
2012 – 2015 architektonický ateliér ATELIER L s.r.o.
2011 – 2013 Archa architekt Ing. arch. Pavel Šticha
2011 – 2012 iHa ivoherman architekti
2010 – 2011 TU Graz, Rakousko
2005 – 2011 Fakulta architektury, ČVUT v Praze

index_foto.jpg

Ing. arch. Jana Urbanová

autorizovaný architekt ČKA 4519
urbanova@archum.cz
*1985 v Klatovech

od 2013 ARCHUM architekti s.r.o.

2012 – 2015 architektonický ateliér ATELIER L s.r.o.
2011 – 2012 architektonický ateliér AIP architekti s.r.o.
2005 – 2011 Fakulta architektury, ČVUT v Praze

helena_stejskalova_foto.jpg

Ing. arch. Helena Stejskalová

autorizovaný architekt ČKA 4099
stejskalova@archum.cz
*1983 v Praze

od 2018 ARCHUM architekti s.r.o.

2008 - 2018 atelier U-24, s.r.o. 
2007 FAUP Porto
2002 - 2009 Fakulta architektury, ČVUT v Praze

index_foto.jpg

Ing. Karel Stejskal

autorizovaný inženýr ČKAIT 0011940
stejskal@archum.cz
*1983 v Ústí nad Orlicí

od 2018 ARCHUM architekti s.r.o.

2015 – 2018 Konceptual
2006 – 2015 Habena s.r.o.
2001 – 2007 Fakulta stavební, ČVUT v Praze

index_foto.jpg

Ing. arch. Martina Nováková

novakova@archum.cz

Ing. arch. Jakub Pohůnek

pohunek@archum.cz

Ing. arch. Martin Wedell

wedell@archum.cz

Ing. arch. Filip Ponechal

ponechal@archum.cz

Ing. Ivan Kimák

kimak@archum.cz

Bc. Veronika Hoczmannová

hoczmannova@archum.cz

Bc. Veronika Vítková

vitkova@archum.cz

index_foto.jpg
index_foto.jpg

Bývalí spolupracovníci: Ing. arch. Miroslav Krejčíř, Ing. arch. Eliška Machátová, Ing. arch. Jiří Rákosník, Ing. Lenka Feifrlíková